Android İnternet Bağlantısı Kontrolü

Bu yazımızda Android uygulamamızdan internet bağlantısının olup olmadığını kontrol ettireceğiz.

Anlatımı developer.android üzerinde anlatılan yöntemle güncelleyerek aktaracağım.

İnternet bağlantısını kontrol eden fonksiyonumuzu yazalım:

public boolean internetBaglantisiniKontrolEt() {
  ConnectivityManager cm =
      (ConnectivityManager) getBaseContext().getSystemService(Context.CONNECTIVITY_SERVICE);

  NetworkInfo activeNetwork = cm.getActiveNetworkInfo();
  boolean isConnected = activeNetwork != null &&
      activeNetwork.isConnectedOrConnecting();

  return isConnected;
}

AndroidManifest’te gerekli izinleri ekleyelim:

  <uses-permission android:name="android.permission.INTERNET" />
  <uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE" />
  <uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_WIFI_STATE" />

Sonucu uygulama açılırken ekrana bastıralım:

  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_main);

    Toast.makeText(getApplicationContext(), "Sonuc: " + internetBaglantisiniKontrolEt(),Toast.LENGTH_LONG).show();
  }

Ayrıca bağlantı türünü öğrenmek isterseniz şu şekilde kontrol edebiliriz:

boolean isWiFi = activeNetwork.getType() == ConnectivityManager.TYPE_WIFI;

WordPress’de 404 Hatasında E-Posta Alma

Merhaba arkadaşlar bugün sizlere 404 hatası alan ziyaretçilerin hakkında nasıl anında haberdar olacağımızı anlatacağım.

404 hata sayfası, web sayfamızda herhangi bir sayfaya girildiğinde o sayfaya erişilemiyorsa kullanıcıyı karşılayan sayfadır.

Bu hatayı sizin sayfanızda alan kullanıcılardan haberdar olmak istiyorsanız vereceğim kodları temanızındaki 404.php sayfasına ekleyebilirsiniz.

WordPress kullananlar için adım adım bu işlemleri anlatacağım.

“Görünüm” kategorisinden “Düzenleyici” seçeneğine tıklıyoruz.
“Görünüm” kategorisinden “Düzenleyici” seçeneğine tıklıyoruz.

<?php

// set status
header("HTTP/1.1 404 Not Found");
header("Status: 404 Not Found");

// site info
$blog = get_bloginfo('name');
$site = get_bloginfo('url') . '/';
$email = get_bloginfo('admin_email');

// theme info
if (!empty($_COOKIE["nkthemeswitch" . COOKIEHASH])) {
 $theme = clean($_COOKIE["nkthemeswitch" . COOKIEHASH]);
} else {
 $theme_data = wp_get_theme();
 $theme = clean($theme_data->Name);
}

// referrer
if (isset($_SERVER['HTTP_REFERER'])) {
 $referer = clean($_SERVER['HTTP_REFERER']);
} else {
 $referer = "undefined";
}
// request URI
if (isset($_SERVER['REQUEST_URI']) && isset($_SERVER["HTTP_HOST"])) {
 $request = clean('http://' . $_SERVER["HTTP_HOST"] . $_SERVER["REQUEST_URI"]);
} else {
 $request = "undefined";
}
// query string
if (isset($_SERVER['QUERY_STRING'])) {
 $string = clean($_SERVER['QUERY_STRING']);
} else {
 $string = "undefined";
}
// IP address
if (isset($_SERVER['REMOTE_ADDR'])) {
 $address = clean($_SERVER['REMOTE_ADDR']);
} else {
 $address = "undefined";
}
// user agent
if (isset($_SERVER['HTTP_USER_AGENT'])) {
 $agent = clean($_SERVER['HTTP_USER_AGENT']);
} else {
 $agent = "undefined";
}
// identity
if (isset($_SERVER['REMOTE_IDENT'])) {
 $remote = clean($_SERVER['REMOTE_IDENT']);
} else {
 $remote = "undefined";
}
// log time
$time = clean(date("F jS Y, h:ia", time()));

// sanitize
function clean($string) {
 $string = rtrim($string);
 $string = ltrim($string);
 $string = htmlentities($string, ENT_QUOTES);
 $string = str_replace("n", "<br />", $string);

 if (get_magic_quotes_gpc()) {
 $string = stripslashes($string);
 }
 return $string;
}

$message =
 "TIME: " . $time . "n" .
 "*404: " . $request . "n" .
 "SITE: " . $site . "n" .
 "THEME: " . $theme . "n" .
 "REFERRER: " . $referer . "n" .
 "QUERY STRING: " . $string . "n" .
 "REMOTE ADDRESS: " . $address . "n" .
 "REMOTE IDENTITY: " . $remote . "n" .
 "USER AGENT: " . $agent . "nnn";

mail($email, "404 Alert: " . $blog . " [" . $theme . "]", $message, "From: $email"); 

?>

"Şablonlar" kısmından 404.php adlı şablona tıklayıp aşağıda verdiğim kodları yapıştırıyoruz.
“Şablonlar” kısmından 404.php adlı şablona tıklayıp verdiğim kodları yapıştırıp “Dosyayı Güncelle” butonuna tıklıyoruz.
Artık 404 sayfasıyla karşılaşan kullanıcıları anlık olarak Mail adresinizden takip edebilirsiniz.
Artık 404 sayfasıyla karşılaşan kullanıcıları anlık olarak mail adresinizden takip edebilirsiniz.

C# Programın Birden Fazla Açılmasını Engelleme

Merhaba arkadaşlar bugün C Sharp ile yaptığımız programın nasıl birden fazla açılmasını engelleyeceğimizi anlatacağım.

Okumaya devam et C# Programın Birden Fazla Açılmasını Engelleme

C# Process.Start Metodu ile Başka Uygulamalara Erişme

Merhaba arkadaşlar bugün sizlere C Sharp dilinde Process.Start metodunu kullanarak başka uygulamalara erişmeyi anlatacağım.
Okumaya devam et C# Process.Start Metodu ile Başka Uygulamalara Erişme

Bir Dosyaya Ait Oluşturma, Değiştirme ve Erişim Tarihi Bilgilerini Değiştirme

Merhaba arkadaşlar bugün sizlere bilgisayardaki bir dosyaya ait tarih bilgilerinin nasıl değiştirileceğini anlatacağım.

Okumaya devam et Bir Dosyaya Ait Oluşturma, Değiştirme ve Erişim Tarihi Bilgilerini Değiştirme