AngularJS $scope Nedir?

Scope, AngularJS için MVC gibi yazılım mimarilerindeki Controller ile View arasındaki bağlantımızdır diyebiliriz. Controller ile View arasında veri aktarımı veya Controller kısmında bulunan fonksiyonu tetiklememizi sağlamaktadır.

Bir örnek üzerinde incelersek:

<!DOCTYPE html>
<html lang="en" ng-app="MyApp">
<head>
	<meta charset="UTF-8">
	<title>AngularJS - Scope</title>
    <script src = "https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/angularjs/1.3.3/angular.min.js"></script>
 	
 	<script>
		var MyApp = angular.module("MyApp", []);
		   
		MyApp.controller("MyAppController", function($scope) {
		    $scope.name = "Akif";
		    $scope.job = "Developer";
		});
	</script>
</head>
<body>

	<div ng-controller = "MyAppController">
		<p>{{name}} - {{job}} </p>     
 	</div>

</body>
</html>

Örnek üzerinde kolay görülebilmesi için inline Javascript kullandım. Controller üzerindeki veri taşıma işlemini $scope ile gerçekleştirdik.