AngularJS $scope Nedir?

Scope, AngularJS için MVC gibi yazılım mimarilerindeki Controller ile View arasındaki bağlantımızdır diyebiliriz. Controller ile View arasında veri aktarımı veya Controller kısmında bulunan fonksiyonu tetiklememizi sağlamaktadır.

Bir örnek üzerinde incelersek:

<!DOCTYPE html>
<html lang="en" ng-app="MyApp">
<head>
	<meta charset="UTF-8">
	<title>AngularJS - Scope</title>
    <script src = "https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/angularjs/1.3.3/angular.min.js"></script>
 	
 	<script>
		var MyApp = angular.module("MyApp", []);
		   
		MyApp.controller("MyAppController", function($scope) {
		    $scope.name = "Akif";
		    $scope.job = "Developer";
		});
	</script>
</head>
<body>

	<div ng-controller = "MyAppController">
		<p>{{name}} - {{job}} </p>     
 	</div>

</body>
</html>

Örnek üzerinde kolay görülebilmesi için inline Javascript kullandım. Controller üzerindeki veri taşıma işlemini $scope ile gerçekleştirdik.

AngularJS Nedir?

AngularJS, Google tarafından desteklenen güçlü bir JavaScript framework’üdür. HTML DOM’u ek niteliklerle genişletir ve daha duyarlı hale getirir. AngularJS açık kaynak kodlu, tamamen ücretsizdir.

Basit bir örnek ile AngularJS’e giriş yapalım.
index.html dosyası oluşturup angular.min.js‘i dahil edelim.

<!DOCTYPE html>
<html lang="en" ng-app>
<head>
	<meta charset="UTF-8">
	<title>AngularJS - İlk Uygulama</title>
	<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/angularjs/1.6.5/angular.min.js"></script>
</head>
<body>
	{{ 6 + 1 }}
</body>
</html>

ng-app ile AngularJS’in etki alanını belirliyoruz. Etki alanını belirlememe durumunda çıktıyı String olarak alacaktık.